Κανονισμοί ΠΜΣ

Κανονισμός Αρχών & Λειτουργίας

της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσουr
Λήψη

Κανονισμός Επιστημονικών Εργασιών

του ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση
Λήψη

Κανονισμός Κινητικότητας

του ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση
Λήψη

Κανονισμός Μεταπτυχιακής Εργασίας

του ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση
Λήψη

Κανονισμός Σπουδών

του ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση
Λήψη

Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας Εξ' Αποστάσεως

του ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση
Λήψη

Κανονισμός-μηχανισμός διαχείρισης παραπόνων

του ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση
Λήψη

Κανονισμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών

του ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση
Λήψη