Σύμβουλοι Σπουδών

  • Μπιτσάνη Ευγενία – Καθηγήτρια
  • Σωτηρόπουλος Δημήτριος – Καθηγητής
  • Τσέκος Θεόδωρος – Καθηγητής
  • Τσούντας Κωνσταντίνος – Καθηγητής
  • Καστανιώτη Αικατερίνη – Καθηγήτρια
  • Τριανταφυλλοπούλου Αναστασία – Ομότιμη Καθηγήτρια