Θεσμικό Πλαίσιο

Ίδρυση ΠΜΣ

Ιδρυτικό ΦΕΚ & τροποποιήσεις αυτού

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Πελοποννήσου με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Λήψη Αρχείου

Επανίδρυση ΠΜΣ με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Λήψη Αρχείου

Έγκριση τροποποίησης προγράμματος σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Λήψη Αρχείου