Διεύθυνση ΠΜΣ

Ευγενία Μπιτσάνη – Καθηγήτρια

Συντονιστική Επιτροπή

  • Ευγενία Μπιτσάνη – Καθηγήτρια – Διευθυντήρια
  • Δημήτριος Σωτηρόπουλος – Καθηγητής – Αναπληρωτής Διευθυντής
  • Θεόδωρος Τσέκος – Καθηγητής – Μέλος
  • Κωνσταντίνος Τσούντας – Καθηγητής – Μέλος
  • Αναστασία Βουτυνιώτη – Επίκουρος Καθηγήτρια – Μέλος