Διαχείριση Ιστοσελίδας & Κοινωνικών Δικτύων

Ισιδώρα Θύμη

ΕΔΙΠ/ΥΔ Τμηματος ΔΕΟ Υπεύθυνη

Κοινωνικών Δικτύων

Τηλ: 2721045186

Αντώνης Καργαδούρης

Τεχνική Υποστήριξη Προβολής & Επικοινωνιας

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας

Τηλ: 2721045225