ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Tο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών  της Σχολής Διοίκησης  του  Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση Τοπική Αυτοδιοίκηση» (“Public Administation  and Local Government ”).

.
Πρόσκληση | Αίτηση