ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ΄ αριθμ. 21/11-05-2021 απόφαση της Σ.Ε. του ΠΜΣ, η εξέταση των διπλωματικών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021, θα διενεργηθεί την Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021.

Κατόπιν τούτου, οι διπλωματικές εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2021:

Η Διπλωματική εργασία κατατίθεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ σε ηλεκτρονική (cd) και έντυπη μορφή και πρέπει να συνοδεύεται από:

- Αίτηση Κατάθεσης Διπλωματικής Εργασίας

- Δήλωση Μη Λογοκλοπής Διπλωματικής Εργασίας.

Τα ανωτέρω έγγραφα μπορείτε να τα αναζητήσετε στο site του ΠΜΣ http://ddta.uop.gr/ στη διαδρομή χρήσιμα έντυπα.