ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ΄ αριθμ. 21/11-05-2021 απόφαση της Σ.Ε. του ΠΜΣ, ορίστηκαν οι επιστημονικές περιοχές θεμάτων για εκπόνηση διπλωματικών εργασιών:

  1. Θεσμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημόσιας Διοίκησης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  2. Πολιτικές-Διοίκηση σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις

Κατόπιν τούτου, για να αναλάβετε την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, θα πρέπει να προτείνετε θέματα που να ανήκουν στις ανωτέρω επιστημονικές περιοχές, κατά το διάστημα από 1 έως 25 Ιουνίου 2021

Ο επιβλέπων της εργασίας σας θα οριστεί από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ και από τη Συνέλευση του Τμήματος ΔΕΟ.